Αρχική/Σύνοψη της επιχειρηματικότητας

Σύνοψη της επιχειρηματικότητας

Eduzines

 • Εντοπισμός ευκαιριών
 • Δημιουργικότητα
 • Όραμα
 • Εκτίμηση ιδεών
 • Ηθική και βιώσιμη σκέψη
 • Αυτογνωσία και αυτο-αποτελεσματικότητα
 • Κίνητρα και επιμονή
 • Κινητοποίηση πόρων
 • Χρηματοοικονομικός γραμματισμός
 • Κινητοποίηση των πόρων
 • Παίρνοντας την πρωτοβουλία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση
 • Αντιμετώπιση της ασάφειας, της αβεβαιότητας και του κινδύνου
 • Αντιμετώπιση της ασάφειας, της αβεβαιότητας και του κινδύνου
 • Μάθηση μέσω εμπειρίας

Διαδραστικά γραφήματα

 • Εντοπισμός ευκαιριών
 • Δημιουργικότητα
 • Όραμα
 • Εκτίμηση ιδεών
 • Ηθική και βιώσιμη σκέψη
 • Αυτογνωσία και αυτο-αποτελεσματικότητα
 • Κίνητρα και επιμονή
 • Κινητοποίηση πόρων
 • Χρηματοοικονομικός γραμματισμός
 • Κινητοποίηση των πόρων
 • Παίρνοντας την πρωτοβουλία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση
 • Αντιμετώπιση της ασάφειας, της αβεβαιότητας και του κινδύνου
 • Αντιμετώπιση της ασάφειας, της αβεβαιότητας και του κινδύνου
 • Μάθηση μέσω εμπειρίας