Strona główna/Kompendium przedsiębiorczości

Kompendium przedsiębiorczości

Eduzines

 • Dostrzeganie możliwości
 • Kreatywność
 • Wizja
 • Wartościowanie pomysłów
 • Myślenie etyczne i zrównoważone
 • Samoświadomość i poczucie własnej skuteczności
 • Motywacja i wytrwałość
 • Mobilizacja zasobów
 • Umiejętności finansowe i ekonomiczne
 • Mobilizowanie innych
 • Podejmowanie inicjatywy
 • Planowanie i zarządzanie
 • Radzenie sobie z niejednoznacznością, niepewnością i ryzykiem
 • Praca z innymi
 • Uczenie się poprzez doświadczenie

Interaktywne infografiki

 • Dostrzeganie możliwości
 • Kreatywność
 • Wizja
 • Wartościowanie pomysłów
 • Myślenie etyczne i zrównoważone
 • Samoświadomość i poczucie własnej skuteczności
 • Motywacja i wytrwałość
 • Mobilizacja zasobów
 • Umiejętności finansowe i ekonomiczne
 • Mobilizowanie innych
 • Podejmowanie inicjatywy
 • Planowanie i zarządzanie
 • Radzenie sobie z niejednoznacznością, niepewnością i ryzykiem
 • Praca z innymi
 • Uczenie się poprzez doświadczenie